Under konstruktion

Bestyrelsen i Øernes Mopa Klub har drøftet mulighederne for, hvorledes vi kan inddrage jer medlemmer i beslutningen om, hvor og hvornår vores klubture skal gå hen i 2021.
Vi har grundet COVID-19 ikke mulighed for at samles fysisk inden for de restriktioner som myndighederne har fastlagt. Generalforsamlingen udskydes derfor til senere på året. Bestyrelsen ønsker dog, at vi i klubben får fastlagt vores program for de kommende ture i løbet af året.
Bestyrelsen har udarbejdet nogle forslag til klubture, men vi ønsker også at jer medlemmer kommer med forslag til ture i løbet af året.

Har du forslag til andre klubture, så skal du udfylde nedenstående og sende det til klubben. De indkommende forslag til klubture samles efterfølgende og sendes til afstemning hos alle medlemmer.

Husk, at du ved forslag til klubture også skal anføre, hvem som skal være turledere. Har du ikke været turleder før så kig på vores side om at være turleder.

Svarfrist for indsendelse af forslag er XXXX

Forårets Fisketur

Bestyrelsen forslår en fisketur i det østlige sjælland. Hvis vejret er til det Klintholm, Møn  eller Garderhøjhavn, Køge Bugt - Øresund som alternativ.

Turledere Hans Ejnar Andersen og måske Frank Thorsen

Dato 9. til 11. april 2021

________________________________

Forsommertur

Bestyrelsen forslår 

Turledere 

Dato 

 

Dine oplysninger

Forlag til kommende ture for 2021:
Fisketur 9-11/4-2021 Garderhøjen (køgebugt) eller Kbh. Motorbådsklub (øresund) eller Klintholm (møn).
Turleder Hans Ejnar Andersen og måske Frank Thorsen

Forsommertur 11-13/6-2021 Nakskov fjord eller Langeland rundt.
Turleder Søren Overgaard og Niels Allerup

Sensommertur 20-22/8-2021 Falsterbo og Malmø
Turleder Anders Hjelmsø og Henrik Ambirk Jagttur 15-17/10-2021

Vigsø.
Turleder Niels Allerup. Niels kontakter Jan S. Og høre om der stadigvæk er mulighed for at komme på øen.

Fladfisketur 12-14/11-2021 Langø (langelandsbæltet)
Turleder Søren Overgaard og Peter Sunekær