Indkaldelse til Generalforsamling i Øernes Mopaklub

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Øernes Mopa Klub.

Generalforsamlingen finder sted:
Tirsdag den 3. Maj 2022
Klokken kl 18:00 – Spisning kl 17:30
Køge Herfølge Jagtforening
Billesborgvej 42A, 4681 Herfølge

Dagsorden ifølge klubbens vedtægter:
1. Valg af dirigent, stemmetæller og referent
2. Formandens beretning
3. Kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab
4. Behandling af indkommende forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af revisor og suppleant
8. Tilrettelæggelse af klubbens aktiviteter for året
9. Eventuelt

På valg er følgende:
Kasserer Niels Allerup (ønsker genvalg)
Bestyrelses medlem Peter Sunkær(ønsker genvalg)
Suppleant Hans Ejner Andersen(ønsker ikke genvalg)

Forslag til ændringer af Klubbens Vedtægter, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
Andre forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.

Tilmelding til generalforsamlingen skal ske her på hjemmesiden senest søndag den 24. april 2022. Husk at anføre om du deltager i spisning og at betale kontingent inden generalforsamlingen.
(Hvis du ikke kan tilmelde dig her på side så kontakt formanden på skovarbejderne@hotmail.com eller på telefon 27 57 17 71.

Med venlig hilsen Søren Overgaard


Tilmelding til generalforsamling 2022