Indkaldelse til generalforsamling 2023 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling Søndag den 26. Februar 2023
Dørene åbnes kl 11:30 og der er spisning fra klokken 12:00 og generalforsamlingen umiddelbart herefter. 

Adresse:

Køge Herfølge Jagtforening
Billesborgvej 42A
4681 Herfølge
(Se kort længst nede på siden)

Mopa på stranden
Det praktiske

Dagsorden ifølge klubbens vedtægter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab
4. Behandling af indkommende forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af revisor og suppleant
8. Tilrettelæggelse af klubbens aktiviteter for året
9. Eventuelt

På valg er:
Formand Anders Hjelmsø Olsen (ønsker ikke genvalg)
General sekretær Søren Overgaard (ønsker ikke genvalg)
2.Suppleant Britt Larsen (ønsker genvalg)

Forslag til ændringer af Klubbens Vedtægter, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
Andre forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.

Af hensyn til beværtningen bedes I anvende nedenstående tilmelding.
Alternativt kan man tilmelde sig direkte til Formanden på skovarbejderne@hotmail.com eller på telefon 27 57 17 71.

Tilmelding senest lørdag den 18/2-2023

N.B: Husk at betale kontingent inden generalforsamlingen.
Kontingent for 2023 er 250 kr.
Husk at anføre bådnummer og navn (f.eks. 6666 Jens Jensen)

Reg. Nr. 0693 Kontonummer : 0001550810.
Alternativt MOBILPAY: 25 12 64


Med venlig hilsen Søren Overgaard

Tilmelding til generalforsamlingen

Tilmeldte både