Generalforsamling 2024

Indkaldelse til generalforsamling 2024

Generalforsamlingen afholdes således:

Søndag d. 25. februar 2024
(dørene åbnes kl. 1130)

Spisning kl. 1200 til 1300
Generalforsamling kl. 1300 til 1800

Generalforsamlingen afholdes på adressen:

Herfølge Jagt forening
Billesborgvej 42B,
4681 Herfølge

Tilmelding til generalforsamlingen bedes ske her på siden af hensyn til bestilling af mad, drikke og kaffe. 

Dagsorden ifølge vedtægterne

1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse
 a. Valg af formand (ulige år)
 b .Valg af Kasserer (lige år)
 c. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (2 i lige år og 1 i ulige år)
 d. Valg af suppleanter (1 i lige år og 1 i ulige år)
7. Valg af bilagskontrollant (i ulige år)
8. Tilrettelæggelse af klubbens aktiviteter for året
9. Eventuelt

Forslag vedr. ændringer af klubbens vedtægter og øvrige forslag kan kun behandles på generalforsamlingen, såfremt forslagene er formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

Forslag bedes sendt skriftligt til formanden på henrik@karsholm.dk ikke senere end d. 18. februar kl 13.

Tilmelding til generalforsamlingen

Vi er nu så tæt på afholdelsen af generalforsamlingen, at vi er gået i gang med at få bestilt mad og drikke. Derfor er tilmeldingen lukket her på siden. Alle medlemmer, som har betalt kontingent er selvfølgelig velkommen til generalforsamlingen. 
Ønsker du at deltage og ikke allerede er tilmeldt, så kontakt venligst formanden på henrik@karsholm.dk og skriv venligst bådnummer og navn, samt antal personer. 

(opdateret tirsdag d. 20. feb.)

Tilmeldte