Øernes Mopa Klub afholder igen i år en jagttur
for klubbens medlemmer.

Turen afholdes lørdag d. 10. til søndag den 11. oktober 2020

Tilmelding frist var senest Fredag d. 02.10.2020

COVID-19 opdatering 18. september
Genindførsel af forsamlingsforbud på maksimalt 50 personer.
Hvis forsamlingsforbuddet forsat er gældende når klubturen skal afholdes, så vil klubben forebeholde sig retten til at afvise de både, som er tilmeldt sidst i det tilfælde, at vi overskrider antallet af tilladte antal personer.

Vi mødes i Guldborg Falster Bådelaug, Storstrømsvej 2A, 4863 Guldborg klokken 09:00. (se evt. kort længere nede på siden).

Slæbestedet vil være åbent for søsætning fra kl 08.00. Klubben betaler for søsætning. Lasse Hansen tlf. 3053 4426  vil være ved slæbestedet for at assistere ved søsætningen, samt samle dem, som ønsker at sejle direkte til Vigsø. 
Turen går herefter mod Vigsø eller ud i smålandsfarvandet, hvor der kan jages eller fiskes.
På Vigsø har Jan jagtretten, så her er der mulighed for trækjagt. Der er også mulighed for at ankomme til Vigsø torsdag d. 8. eller fredag d. 9. oktober. Hvis man ønsker at søsætte før Lørdag kontaktes Jan Sulcs på tlf 4162 0104.

Jagtloven skal overholdes, tomme patronhylstre skal opsamles, ligesom skudt vildt skal medtages. Der må ikke jages fasaner på øen. Gyldigt jagttegn skal forevises på forlangende.


Der er skippermøde på Vigsø Lørdag  kl 11.00, samt søndag kl 09.00 hvor hjemsejlads aftales.

Kommunikation VHF kanal 77
Eller til turlederne:
Lasse Hansen tlf. 3053 4426
Niels Bjarne Allerup – Nielsen tlf. 6161 0643

Klubben er vært med Gule ærter Lørdag aften efter aftentrækket.
Desserten er pandekager med tilbehør

Bemærk at klubben følger udviklingen i COVID-19 og hvilke begrænsning der er for aktiviteter i det fri. Skulle der ske ændringer, som vil påvirke vores klubtur, så bliver du informeret herom. 


Følgende både er tilmeldt


Mødested i Guldborg