Bestyrelsen har arbejdet med forslag til datoer for vore fælles ture i 2022.

Hvor vi skal hen i 2022 bliver bestemt på generalforsamlingen i 2022.

Kluben forbeholder sig retten til at ændre i de planlagte ture eller evt. aflyse ture alt efter restriktioner som følge af Corona.

Der sendes mail og SMS til medlemmer når tilmelding er mulig, men husk allerede nu at sætte kryds i kalenderen.


Årets program er planlagt således:

Julefrokost

(15 jan. 2022) er indledningsvis aflyst evt. ændres til en påsketur.


Generalforsamling 2022

30 januar – flyttes grundet corona til 3. maj 2022


Forårets Fisketur

Rungsted Havn
Dato 1. til 3. april 2022


Forsommertur

Dato 17. til 19 juni 2022


Mopa Tour de France

Dato d. 2. – 3. juli 2022
Mødested lige nord for Munkholmbroen. kl 9
Turleder: Henrik Aaskilde.


Sensommertur

Dato 26. til 28. august 2022

Præstø – Møn – evt. Stevns Klint
Turledere: Hans Ejnar Andersen og Henrik Bruhn


Jagttur – Vigsø

Dato 7 – 8. oktober 2022
Vigsø med start fra Gludborg
Turledere: Niels Allerup og Britt Larsen


Fisketur

Dato 11. til 13. november 2022
Langø
Turledere Henrik Bruhn og Anders Hjelmsø


Julefrokost

Dato 21. til 22. januar 2023
Præstø Fjord
Turledere: Lasse Fritzen og Henrik Aaskilde

Husk, at du altid er velkommen til at arrangere en “Her og nu tur” uden for vores faste program.