Går du og overvejer AIS i Mopaen, så kan denne artikel måske hjælpe dig lidt på vej med din beslutning.

Hvad er AIS?

AIS er en engelsk forkortelse for Automatic Identification System. AIS er et VHF-baseret navigations- og antikollisionsværktøj, som gør det muligt at udveksle oplysninger skibe imellem.

Der findes to typer af AIS-transponder i skibene, klasse A og klasse B. I større skibe er det et udstyrskrav at have en klasse A, som er en dyrere og mere avanceret model i forhold til klasse B.

Klasse A er et krav på større skibe, erhvervsfartøjer og passagerskibe som transporterer passager. Klasse B er til mindre fartøjer, som eksempelvis en Mopa. Klasse B-typen sender ikke positionssignal så ofte som klasse A-typen, og de store skibe kan vælge ikke at vise AIS Klasse B-stationerne på deres display, hvis deres display bliver uoverskueligt på grund af for mange fritidssejlere.

AIS oplysninger

Der er tre kategorier af AIS-oplysninger:

 • Identifikation af for eksempel skibets navn, kaldesignal samt MMSI-nr
 • Navigation vedrørende for eksempel skibets position, kurs og fart
 • Informationer om skibets rejse – for eksempel skibets destination, ankomsttidspunkt og skibets aktuelle dybdegang.

AIS bidrager til sejladssikkerheden og har på mange punkter gjort det nemmere at sejle sikkert. Der er dog også nogle begrænsninger ved AIS, som er vigtige at holde sig for øje. Stoler du ukritisk på dine AIS-data, kan det være yderst risikabelt.

AIS og radar er to helt forskellige systemer. Radaren viser alle objekter omkring sig, men kan udelukkende vise position og måske en beregnet kurs og fart på objekterne.

AIS giver information om navn, kurs og fart på skibe omkring sig – og AIS kan bedre se skibe, der er langt væk eller ligger “i skygge”. AIS ser dog kun de skibe, der sender AIS signaler.

Dine overvejelser

Ønsker du, at få en AIS i Mopaen er der et par overvejelser du skal tænke over.

 • Vïl du sende eller kun modtage AIS?
  Hvis du kun vil modtage AIS signalet, så har du brug for en AIS modtager. En modtager kan enten være bygget ind i en VHF radio eller som et selvstændigt instrument, der tilsluttes en egnet antenne.
  Ønsker du også at sende et AIS signal til andre fartøjer, så skal du have en AIS transponder (klasse B).
  Alt efter, hvilken type af transponder, som vælges så skal den have adgang til din GPS position, kurs og fart. Dette kan ske ved at tilslutte en GPS antenne eller via netværk for at anvende din GPS i kortplotteren.
  Det vil ofte være muligt, at afbryde sending af egen position i en AIS transponder, således at du sejler anonymt – men stadig kan modtage andres AIS signaler.
 • Vil du have andre fartøjers AIS signaler på din kortplotter?
  Hvis du gerne vil kunne se andre førtøjer direkte på din kortplotter, så skal du som minimum have en AIS modtager. De positioner som modtages via din AIS skal så kunne tilgå din kortplotter. Dette sker gennem et netværk.
 • Vil du have en VFH antenne eller både en VFH og AIS antenne?
  AIS signaler sendes i VHF båndet, hvorfor du skal anvende en passende antenne. Du har muligheden for at sætte en ekstra AIS antenne på din Mopa, eller anvende en antennesplitter og bruge din eksisterende VHF antenne til din radio.
  En antennesplitter undertrykker AIS signalet når der er “tale-trafik” over radioen.
  Der har været en del drøftelser om tab af sendeeffekt for VHF’en ved anvendelse af antennesplitter. Flere producenter af antennesplittere oplyser dog, at deres splittere ikke har tab af sendeeffekt. Du skal gøre op med dig selv om du vil have en eller to antenner eller en antennesplitter. Blandt de Mopaer i Øernes Mopa Klub, som har AIS, ses begge løsninger.
 • Du skal have et MMSI nummer, hvis du skal sende AIS til andre fartøjer
  Før du kan sende et AIS signal til andre fartøjer, så skal du have et MMSI nummer. Dette nummer skal sammen med kaldesignal, bådnavn, bådens størrelse mv. tastes ind i AIS transponderen. MMSI nummer og kaldesignal får man ved sende ansøgning herom til Søfartsstyrelsen.

AIS kort

I nedenstående billede ser du et “live” billede af AIS signaler fra VesselFinder. Billedet er aktuelt loadet og opdateret da du åbnede siden. Du kan klikke på de enkelte fartøjer og finde nærmere information om dem. Det er sådanne oplysninger som du kan få med AIS i Mopaen.


Lidt information om MMSI

Maritime Mobile Service Identity (MMSI) er et 9-cifret kaldenummer, der bruges til at identificere skibe, kystradiostationer og grupper af samme, i forskellige former for radioudstyr og i AIS-udstyr. Nummeret er individuelt unikt og tildeles af nationale ansvarlige myndigheder som i Danmark er Søfartsstyrelsen.

Nummeret består af 9 cifre, hvor de første 3 er en regions- og landekode:

 • 0 Skibsgruppe, kystradiostation eller gruppe af kystradiostationer
 • 1 Benyttes ikke.
 • 2-7 Regionale koder
  • 2 Europa
   • 219 og 220 Danmark[1]
  • 3 Nord- og Mellemamerika og Karibien
  • 4 Asien
  • 5 Oceanien
  • 6 Afrika
  • 7 Sydamerika
 • 8 Bruges regionalt
 • 9 Bruges regionalt