Er du udpeget som turleder for en kommende tur i Øernes Mopa Klub så bør du kigge denne huskeliste igennem.

Planlægning af turen
Når du går igang med planlægning af din tur, så bør du bl.a. tænke over følgende forhold. Tænk på, at turen skal være for alle og mange vil meget gerne have deres familie med.

 • Den valgte havn skal have gode parkerings muligheder. Vi er ofte mere end 30 både deltager, hvorfor der skal være mulighed for parkering af mange biler med trailer.
 • Indgå gerne en god aftale med havnefodgen, så vi får en fin aftale mht. pris, toilet og parkering.
 • Når du rekognoscerer for frokoststeder og overnatning, så planlæg for flere muligheder i forhold til de aktuelle vejrforhold under turen.
 • Mulighed for tankning, indkøb, is, toiletforhold må gerne indtænkes i planen.
 • Forventede udgifter til turen – drøftes med bestyrelsen
 • Kortmateriale over turen

Information om turen
Når du har planlagt din tur, så skal vi have formidlet informationer om turen til vores medlemmer.

Du skal sende information til bestyrelsen i god tid inden turen. Informationerne bør indeholde følgende:

 • Kontaktoplysninger til turledelsen (mail og mobil)
 • Mødested og mødetid
 • Hvornår er turledelsen på havnen
 • Tidspunkt for skippermøde
 • Kort beskrivelse af turen (motivation for at deltage)
 • Søsætning
 • Senest tilmelding
 • Særlige forhold som mad, tankning mv.

Upload på hjemmeside og Facebook
Når bestyrelsen har modtaget dine input til klubturen, så vil hjemmesiden blive opdateret. Vi aftaler, om du selv eller bestyrelsen oploader informationen på Facebook “Mapa-sejlere”.

Tilmelding til klubturen
Webmaster opdaterer hjemmesiden med tilmeldingsformular, som er tilpasset netop din tur.
Du og webmaster aftaler, om du vil have løbende tilmeldinger eller om du vil have en samlet liste efter tilmeldingsfristen. Du har mulighed for at få email eller/og en tabel med alle informationer.

Afholdelse af klubturen
Under afholdelsen af klubturen skal du være opmærksom på følgende:

 • Skippermøde
 • Er alle kommet
 • Er der nye mopasejlere, som skal have en mentor
 • Vejrudsigten
 • Hvem melder fra undervejs
 • Sikkerhed til søs
 • Har vi alle med undervejs
 • Er der nogen som har brug for hjælp
 • Oprydning og affald

Efter klubturen
Når klubturen er vel overstået skal du være opmærksom på følgende:

 • Udgiftsbilag skal sendes til kassereren.
 • En kort beskrivelse af turen samt billeder sendes til bestyrelsen

Eksempel på kort til klubturen. (Klubben kan være dig behjælpelig med udarbejdelse af et kort til turen, bare du har de rigtige oplysninger)