Mange Mopaer har i dag flere instrumenter i båden. Ofte ser man både en kortplotter og en VHF med DSC samt evt en AIS transponder eller modtager. Andre både har monteret en autopilot og måske en radar. De mere moderne påhængsmotorer har også mulighed for udlæsning af data.
I denne artikel beskrives kort, hvorledes du kan etablere et velfungerende netværk i Mopaen så du kan få glæde af, at elektronikken “kan tale sammen”.

Ønsker du, at dine instrumenter kan udveksle informationer om f.eks. position eller AIS, så kan du etablere et marinenetværk. Nmea 2000 er betegnelsen for en standard til et marinenetværk. Nmea 2000 gør det simpelt at sammenkoble et netværk, således at data ubesværet deles mellem instrumenterne i Mopaen. Nmea 2000 tillader endvidere kommunikation mellem marineinstrumenter af forskellige fabrikater. Der kræves bare, at de er kompatible med Nmea 2000. Nmea 2000 afløser det ældre Nmea 0183 format.

Et Nmea 2000 netværk består af et “backbone” kabel, der kan føres i skottet på Mopaen. Instrumenterne tilsluttes netværket via “drop-kabler” og “T-stykker”. Det bliver på denne måde meget enkelt at udbygge sit netværk med nye instrumenter via “Plug-and-play”. I hver ende af backbone kablet skal monteres henholdsvis en han- og hun-terminator. Hele netværket tilkobles 12 V via et power kabel. Du må aldrig have mere end et instrument på et drop kabel.

Nnea 2000 network
Eksempel på Nmea 2000 netværk


Fordelen ved at kunne udveksle informationer mellem instrumenterne i ovenstående netværk er bl.a:

 • Din VHF radio modtager automatisk information om din position, hvilket er gavnligt når du hurtigt skal sende et DSC DISTRESS nødsignal.
 • Din kortplotter får automatisk informationer om andre fartøjer i nærheden, der udsender et AIS signal. Fartøjerne vil blive vist på din kortplotter og deres MMSI nummer, kaldesignal samt bådnavn m.v kan aflæses. Du kan således hurtigt kalde et fremmed fartøj op over din VFH og tale med dem.
 • Visse producenter gør det muligt, at kalde andre fartøjer op direkte fra kortplotteren med et DSC kald.
 • AIS transponderen modtager din position fra kortplotteren og sender det ud til andre fartøjer, der så kan se din position, MMSI nummer, kaldesignal og navn på Mopaen.

Et Nmea 2000 netværk kan udbygges med mange andre typer af instrumenter herunder blandt andet:

 • Nmea 2000 kabel til motor
 • Autopilot
 • Barometer
 • Brændstofmåler
 • Termometer
 • Ekstra kortplotter
 • Dybdemåler
 • Radar

Nmea 2000 er designet som “plug and play”. Der kan dog være visse begrænsninger i udveksling af særlige data og funktioner mellem forskellige producenter. Ønsker du forskellige instrumenter fra flere producenter, så bør du forhøre dig hos forhandleren eller producenten om eventuelle begrænsninger i anvendelsen.