Forsikring af Mopa


Forsikring af din Mopa er vigtig for  dig og andre 


Ansvarsforsikringen er din sikring for, at skulle du skade f.eks. mennesker eller fartøjer, så er du bedre stillet. Ansvarsforsikringen skal du altid have, hvis du deltager i arrangementer i regi af Øernes Mopa Klub. 

Kaskoforsikringen sikrer din båd og trailer ved uheld og tyveri. 
Forsikring af MopaForsikring af Mopa er vigtigt både for dig selv og for andre. Klubben har vedtaget, at alle som deltager på ture i klubregi skal have en gyldig ansvarsforsikring på deres Mopa.

Den 11. maj 2018 kom der en ny bekendtgørelse om ansvarsforsikring af speedbåde med en skroglængde under 15 meter, vandscootere og lignende fartøjer.
Bekendtgørelsen fastslår, at en dansk speedbåd med en skroglængde under 15 meter, hvortil der er foreskrevet uddannelseskrav til fartøjets fører eller eventuelle styrmand skal være omfattet af en forsikring til dækning af krav om erstatning for skader forvoldt af fartøjet i forbindelse med en søulykke. Forsikringen skal give mulighed for at opnå erstatning inden for de ansvarsgrænser, som fremgår af sølovens § 175. Forsikringspligten påhviler den, der benytter fartøjet eller lader det benytte.

Øernes Mopa Klub har senest på generalforsamlingen i 2020 vedtaget, at både som deltager i arrangementer i regi af klubben skal have gyldig ansvarsforsikring uanset, at en Mopa ikke er omfattet af kravet..

Klubben vedtægter fastslår at:
Både, som deltager i arrangementer i regi af Øernes Mopa Klub, skal have gyldig ansvarsforsikring. Forsikringen skal give mulighed for at opnå erstatning inden for de ansvarsgrænser, som fremgår af Sølovens § 175. Forsikringspligten påhviler den, der benytter fartøjet eller lader det benytte.

Du kan tegne denne gennem dit forsikringselskab eller ved at melde dig ind i Danske Tursejlere.

Øernes Mopa Klub er som klub medlem af Danske Tursejlere, hvilket betyder, at du som medlem af vores klub kan får en billig ansvarsforsikring gennem medlemskabet af Dansketursejlere.

Du finder oplysninger om ansvarsforsikringen og Danske Tursejlere hjemmeside.

Mopa ved Møns Klint 2019
Mopa Expedition ved Møns Klint