Øernes Mopa Klub inviterer til Tour de France
lørdag d. 2. juli 2022

Øernes Mopa klub har i år valgt at afholde en lidt anderledes klubtur end tidligere. Vi skal se Tour de France live fra mopaen ved Munkholmbroen i Isefjorden.

Vi mødes til en herlig “Klokken Ølve” lige nord for broen inde på det lave vand. Her skal vi hygge os og se rytterfeltet køre forbi. Senere på eftermiddagen sejler vi til et hyggeligt sted i nærheden, hvor vi Mopahygger resten af dagen og aftenen.

Mødetid omkring kl 9.00 d. 2 juli på koordinat N 55.674 E 11.809 (se kort nederst på siden)

De enkelte både søger selv for søsætning i nærliggende havne f.eks. Nordhammer Bådelaug, Nykøbing Havn, Hundested Havn eller Lynæs Havn.

På Tour de France officielle hjemmeside kan du læse mere om 2. etape.
Feltet forventes at køre over munkholmbroen omkring kl 13. Karavanen før rytterne kører forbi ca kl. 11.
Vi er helt sikkert ikke de eneste, som tager båden til Munkholmbroen netop denne dag, men vi tager det som det kommer og inde på de lave “mopavand” er der sikkert plads.

Behøver man så være cykelfanatiker for at deltage i klubturen – nej slet ikke (turlederen ser ikke selv Tour de France) – Øernes Mopa Klub udnytter bare muligheden for en ekstra sjov tur.

Så kære mopasejler fyld båden med familie, venner, børn og hunde – så mødes vi alle til et par hyggelige dage i godt selskab.

Turleder er Henrik Aaskilde tlf. 20917659 eller mail henrik@karsholm.dk

Praktiske oplysninger:

 • Som deltager skal du selv sørge for søsætning i en passende havn i nærheden. Det kunne f.eks. være Nordhammer Bådelaug, Nykøbing Havn, Hundested Havn eller Lynæs Havn.
 • Bemærk at Holbæk Marina ikke kan anvendes grundet restriktioner på havnen og krav om pladsreservation. Holbæk Marina oplyser også at d. 2 juli har de besøg af 20-30 power boats, som søsættes via slæbestedet.
 • Københavns Politi er også på vandet d. 2. juli.
 • Det anbefales, at du er på fjorden i god tid før vi skal mødes. Der forventes mange både på fjorden i vores område. Derfor bør du være i god tid og velforberedt.
 • Holbæk kommune har iværksat en masse aktiviteter ved Munkholmbroen. Der vil bl.a. være træskibe, storskærm mm. Læs mere herom her
 • Bemærk, at der er restriktioner for trafik, der skal krydse løbsruten. Vejdirektoratet har en fin hjemmeside, hvor du kan søge information om, hvornår vejene lukkes for passage. Det er nok bedre at køre i god tid, hvis du skal passere løbsruten for at komme til Isefjorden.
 • Turlederen vil selv være på fjorden allerede fra fredag aften. Du er velkommen til deltage i fredagens aftenhygge et sted i inderfjorden. Send gerne sms til turlederen, hvis du vil deltage i fredagens hygge.

Kort til Mopa Tour de France


Mopakodex for klubture i regi af Øernes Mopa Klub:

 • Vi er en klub for hele familien og alle aldersgrupper
 • Vi hjælper og passer på hinanden
 • Vi er ansvarsbeviste og sejler altid sikkert når vi er på havet
 • Vi udviser venlighed og interesse for nye medlemmer
 • Vi er respektfulde over for hinanden og andre sejlere
 • Vi tager afstand for ulovlige stoffer
 • Vi sejler altid efter forholdene

Tilmelding inden onsdag d. 28. juni 2022.


Tilmelding til Mopa – Tour de France

Tour-de-France


Følgende både er tilmeldt